TWiki> HEP Web>WebHome (revision 42)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model, New Physics _(Standard modell, új fizika)_

Department head (osztályvezető): Siklér, Ferenc
Belső információk Key
Dokumentumszerver

Nyomtatványok: Wigner FK dolgozó részére Xls nem Wigner FK dolgozó részére Xls útmutató Rtf
A kiküldésért anyagilag felelős személy (témavezető) a kitöltött kiküldetési rendelvényt levélben juttassa el az osztályvezetőhöz. Az osztályvezető – az engedély kiadásának jeléül – továbbítja a kiküldetési rendelvényt a Titkárságra és az utazást szervező kollégáknak. Az utazás lebonyolítását érintő kérdésekben az utazást szervező kolléganők az utazási rendelvény hivatalos megérkezése után lépnek kapcsolatba az utazóval.
A levél ’Subject’ mezője így nézzen ki:
KULFKIKULD/NFO/KovácsJános/2013.04.20-05.02/Hová
A munkatársaktól az osztályvezetőhöz beérkező kérést az osztályvezető elbírálja, s támogatása, jóváhagyása esetén (annak jeléül) e-mailben továbbítja azt a Titkárságra. A Titkárság a beérkezett kérést/javaslatot befogadja, esetenként külön is iktatja, majd elkezdi a feladat végrehajtását.
A levél ’Subject’ mezője így nézzen ki:
Szabadság:      SZABADS/NFO/KovácsJános/03.25-04.03
           SZABADS/NFO/KovácsJános/03.25,03.27,04.06

Betegszabadság:    BETEGSZAB/NFO/KovácsJános/03.25-04.03

Rendkívüli szabadság: RENDKSZAB/NFO/KovácsJános/03.25-04.03

Research groups _(Kutatócsoportok)

Aktuális pályázatok

A hírekben

Events, meetings _(Események, megbeszélések)

Az RMI Médiaterem foglalásai
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései (twiki)

Seminars (Szemináriumaink) (indico), Megbeszéléseink (indico)

Schools, education _(Iskolák, oktatás)

Grants _(Pályázati támogatások)

 • Projects supported by the Hungarian Scienctific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Links

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r310 | r44 < r43 < r42 < r41 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r42 - 2013-04-16 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback