TWiki> HEP Web>DetectorPhysics (revision 39)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics

„Lendület” Innovative Particle Detector Development Research Group
(MTA „Lendület” Innovatív Detektorfejlesztő kutatócsoport)

RMKI - ELTE GAseous detector Research and Development (REGARD)

Colleagues: Boldizsár, László; Dávid, Ernő; Hamar, Gergő; Kiss, Tivadar; László, András; Márton, Krisztina; Bencze, György; Oláh, László; Imrek, József; Varga, Dezső

Documents

Running grants

Colleagues (Munkatársak)

Bencze, György CSc
contributor (külső)
Boldizsár, László
research fellow (tudományos munkatárs)
Hamar, Gergő PhD
Wigner post doc (posztdoktor)
László, András PhD
senior researcher (tudományos főmunkatárs)
Márton, Krisztina
PhD student (doktorandusz)
Oláh, László
on leave at Tokyo U
Varga, Dezső PhD
senior researcher (tudományos főmunkatárs), group leader
Balogh Szabolcs
engineer (mérnök)
Nyitrai Gábor
PhD student, young researcher (fiatal kutató), BME
Galgóczi Gábor
PhD student, young researcher (fiatal kutató), ELTE
Gera Ádám
student (hallgató), BME
Pázmándi, Zsolt Péter
student (hallgató), BME
Dávid, Ernő
design engineer (fejlesztőmérnök)
Imrek, József
on leave at CERN
Kiss, Tivadar
design engineer (fejlesztőmérnök)

-- FerencSikler - 2013-02-12

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r44 | r41 < r40 < r39 < r38 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r39 - 2018-10-19 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback