TWiki> HEP Web>HadronPhysics (revision 157)EditAttach
Official Hadron Physics Page

Documents Dokumentumok

  • Annual reports (Éves jelentések):
2012 Pdf 2013 Pdf 2014 Pdf 2015 Pdf 2016 Pdf 2017 Pdf 2018 Pdf 2019 Pdf 2020 Pdf

<!###--

  • Application: "Wigner kutatócsoport pályázat 2014" pdf Pdf
  • Annual report of the group (2013): review paper pdf Pdf, magyar pdf Pdf, csoportértékelő lapok pdf Pdf
  • Visit of the Advisory Board (Külső Tanácsadó Testület), 2013: presentation of the research group pdf Pdf
  • Az MTA elnökének látogatása, a kutatócsoport bemutatása pdf Pdf, 2014. július 15.
--###>

Subgroups and colleagues (Alcsoportok és munkatársak)

CERN-ALICE

Webpages: alice.kfki.hu Html aliweb.cern.ch Html

%TABLEBEGIN%

Vértesi, Róbert PhD
senior researcher (tudományos főmunkatárs)
group leader, Wigner RCP Hadron physics (csoportvezető, Wigner FK Hadronfizika)
deputy group leader, ALICE-Budapest (csoportvezető-helyettes, ALICE-Budapest)
Varga-Kőfaragó, Mónika PhD
research fellow (tudományos munkatárs)
Postdoctoral Fellow of the Hungarian Academy of Sciences
Aditya Nath Mishra, PhD
research fellow (tudományos munkatárs)
Bencédi, Gyula PhD
research fellow (tudományos munkatárs)
Futó, Endre CSc
contributor (külső)
Varga, Zoltán
junior researcher
graduate student at BME (fiatal kutató, BME doktorandusz)
Gyulai, László
junior researcher
graduate student at BME (fiatal kutató, BME doktorandusz)
Frajna, Eszter
junior researcher
graduate student at BME (fiatal kutató, BME doktorandusz)
Sudár, Ákos
research engineer (kutatómérnök), MSc student (hallgató) at BME
Misák, Anett
MSc student (hallgató) at ELTE
Sándor Szende
BSc student (hallgató) at ELTE
Szigeti, Balázs
associate member (külső tag)
graduate student (doktorandusz) at ELTE
<!###---| | Gémes, Antal
intern (gyakornok)
undergraduate student (egyetemi hallgató) at Cambridge University | ---###>

CERN-CMS Hadron Physics

Webpages: https://cms.cern Html Wigner twiki Twiki

%TABLEBEGIN%

Siklér, Ferenc DSc
scientific advisor (tudományos tanácsadó)
group leader (csoportvezető)
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Docxdocx Csoportbeszmol_2020_Hadronfizika.docx r1 manage 57.6 K 2021-02-02 - 09:29 RobertVertesi Reports from year 2020
Xlsxxlsx Csoportbeszmol_2020_Hadronfizika.xlsx r1 manage 23.2 K 2021-02-02 - 09:29 RobertVertesi Reports from year 2020
Docxdocx Hadron_Physics_2020_-_Wigner_RCP_Evkonyv___Yearbook.docx r1 manage 458.1 K 2021-02-02 - 09:29 RobertVertesi Reports from year 2020
Pdfpdf Hadron_Physics_2020_-_Wigner_RCP_Evkonyv___Yearbook.pdf r1 manage 340.9 K 2021-02-02 - 09:31 RobertVertesi Reports from year 2020
Pdfpdf Hadron_phys_budget_2019.pdf r1 manage 54.1 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_CsopErtAdat19.doc r1 manage 137.0 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_CsopErtAdat_2016.doc r1 manage 186.5 K 2019-01-09 - 11:43 FerencSikler  
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_CsopErtAdat_2017.doc r1 manage 107.5 K 2019-01-09 - 11:43 FerencSikler  
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_CsopErtAdat_2018.doc r4 r3 r2 r1 manage 112.5 K 2019-01-09 - 11:41 FerencSikler  
Xlsxls RMI_NFO_Hadronfizika_CsoportErtekeles19.xls r1 manage 38.0 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Xlsxls RMI_NFO_Hadronfizika_CsoportErtekeles_2016.xls r1 manage 22.5 K 2019-01-09 - 11:43 FerencSikler  
Xlsxls RMI_NFO_Hadronfizika_CsoportErtekeles_2017.xls r1 manage 23.0 K 2019-01-09 - 11:43 FerencSikler  
Xlsxls RMI_NFO_Hadronfizika_CsoportErtekeles_2018.xls r4 r3 r2 r1 manage 23.5 K 2019-01-09 - 11:41 FerencSikler  
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_Evkonyv-fuggelek_2018.rtf r2 r1 manage 11.9 K 2019-01-08 - 18:34 FerencSikler  
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_Evkonyv-tudbesz_2018.doc r1 manage 1890.5 K 2019-01-08 - 18:34 FerencSikler  
Docdoc RMI_NFO_Hadronfizika_Evkonyv-tudbesz_2019.doc r1 manage 2011.0 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Pdfpdf RMI_NFO_Hadronfizika_Evkonyv-tudbesz_2019.pdf r1 manage 702.2 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_beszamolo_angol_2016.rtf r1 manage 14.6 K 2019-01-09 - 11:51 FerencSikler  
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_beszamolo_angol_2017.rtf r1 manage 20.9 K 2019-01-09 - 11:51 FerencSikler  
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_beszamolo_angol_2018.rtf r3 r2 r1 manage 15.1 K 2019-01-08 - 19:10 FerencSikler  
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_beszamolo_magyar_2018.rtf r2 r1 manage 20.4 K 2019-01-09 - 12:22 FerencSikler  
Rtfrtf RMI_NFO_Hadronfizika_celok_2019.rtf r1 manage 22.3 K 2019-01-08 - 18:34 FerencSikler  
Docxdocx hadronfiz-vizio.docx r1 manage 11.4 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Pdfpdf hadronfiz-vizio.pdf r1 manage 29.7 K 2020-04-02 - 09:11 RobertVertesi Reports from year 2019
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r158 < r157 < r156 < r155 < r154 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r157 - 2022-01-21 - RobertVertesi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback